Nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh”

Ngày đăng: 30/12/2022 Lượt xem: 223
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 29/12/2022, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh” thuộc chương trình: “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh” do PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội dồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Chủ tịch

PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, Khoa Di sản, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Ủy viên Phản biện

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên Phản biện

TS. Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch - Ủy viên

TS. Nguyễn Viết Cường, Cục Di sản văn hoá - Ủy viên

TS. Vũ Nam, Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy Viên

Và 02 thành viên thư ký hành chính gồm:

TS. Trần Thị Kim Quế

ThS. Võ Thị Kim Dung 

Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cùng đại diện của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng, một số thành viên Ban chủ nhiệm đề tài, nhà khoa học cán bộ của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về nội dung, kết quả nghiên cứu của Đề tài “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh” thuộc chương trình: “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh”.

Mục đích của đề tài là nhằm xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng các định hướng, nguyên tắc, tiêu chí, mô hình trong quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên văn hoá cho phát triển du lịch tăng trưởng xanh, từ quan điểm của chuyên ngành quản lý văn hoá, có sự kết hợp với các chuyên ngành khác như Quản lý Di sản, Du lịch, Văn hoá học, Văn hoá dân gian… Trong khuôn khổ định hướng chính sách phát triển du lịch tăng trưởng xanh tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, hội nhập vào nỗ lực chung của toàn nhân loại về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo xã hội hoà nhập, công bằng, đồng thời góp phần bảo vệ các nền văn hoá đa dạng, giàu bản sắc, đề tài có ý nghĩa cần thiết trong việc nhận thức rõ các vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp, cách tổ chức thực hiện cho việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch tăng trưởng xanh, phù hợp với bối cảnh thực tiễn và định hướng ở Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tương sinh, cộng sinh và tuần hoàn giữa tài nguyên văn hoá và phát triển du lịch tăng trưởng xanh” (hay nói cách khác là du lịch có chất lượng, xanh, sạch, đạo đức và bền vững).

Đề tài bao gồm những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn đề liên quan đến sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

- Nghiên cứu, điều tra, đánh giá về thực trạng quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh (tại các điểm nghiên cứu đại diện)

- Đề xuất một số định hướng, nguyên tắc, tiêu chí về sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.

- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng nguồn tài nguyên văn hóa một cách hài hòa, hợp lý và bền vững cho phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.

Thay mặt Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS.Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường -Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đạt

Tin bài, ảnh: Lã Lương

Bình luận