Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Ngày đăng: 10/01/2023 Lượt xem: 92
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 09/01/2023, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VHNTQGVN), lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023, nhằm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cùng toàn thể viên chức và người lao động thuộc Viện.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Dương – Q. Chánh Văn Phòng; Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Chủ tich Công đoàn, và thư ký gồm 02 đại biểu: ThS Triệu Thị Hồng Nhất – Cán bộ Văn phòng; ThS Trần Thị Hiên – Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc Viện, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Lãnh đạo Viện VHNTQGVN và Công đoàn Cơ sở Viện. 

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Dương - Q. Chánh Văn Phòng đã đọc quyết định khen thưởng cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các cá nhân có thành tích tốt, giấy khen về Công đoàn…

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện VHNTQGVN trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua trong năm 2022.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Tin, ảnh: Lã Lương.

Bình luận