Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Tạ Thị Thu Hiền

Ngày đăng: 11/01/2023 Lượt xem: 66
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 11/01/2023, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tạ Thị Thu Hiền với đề tài: Dân ca Mường ở Phú Thọ trong bối cảnh đương đại, chuyên ngành: Văn hóa học, mã số: 9229040, do PGS.TS. Kiều Trung Sơn hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Người Mường và văn hóa dân gian Mường luôn nổi bật với những giá trị sắc màu riêng biệt trong hệ thống kho tàng văn hóa Việt Nam nói chung. Là một dân tộc với số lượng dân cư đông thứ hai trong toàn tỉnh, người Mường ở Phú Thọ cũng được coi là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa dân gian độc đáo đặc biệt là hệ thống âm nhạc dân gian. Dân ca người Mường ở Phú Thọ đa dạng và phong phú với những câu ví, câu rang, tiếng hát ru, điệu hò đu vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người như những lời nhắn nhủ, thủ thỉ, như hòa quyện cùng những nhịp sinh hoạt của cuộc sống cộng đồng.

Trong xu hướng phát triển hội nhập mới của xã hội hiện nay dân ca không còn được coi là “món ăn tinh thần” duy nhất của đời sống sinh hoạt con người nữa. Sự tiếp biến, giao thoa với nhiều nền văn hóa mới đã làm cho sinh hoạt âm nhạc dân gian nói chung và dân ca người Mường nói riêng đang ngày bị mai một dần đi, có nguy cơ bị lãng quên và mất dần dẫn đến mất hẳn đi, do sự tiếp nhận những luồng văn hóa hiện đại trong đời sống sinh hoạt đặc biệt là thế hệ những người trẻ tuổi hiện nay, điều đặc biệt hơn bởi cách lưu giữ những bài bản dân ca trong nhân gian vẫn hầu hết đều là phương thức truyền miệng từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác mà ít thấy có sự ghi chép lưu giữ thông qua bằng văn bản cụ thể.

Nghiên cứu dân ca người Mường ở Phú Thọ nhằm xác định vai trò và mức độ tồn tại cũng như sự phát triển, phát huy và cả những ảnh hưởng của chúng trong đời sống tinh thần của người dân Mường Phú Thọ hiện nay. Bên cạnh đó, những giá trị quan trọng trong hệ thống văn hóa dân gian dân tộc nói chung luôn cần phải được giữ gìn, bảo tồn và phát triển đặc biệt hơn cả là hệ thống các làn điệu dân ca trong đó có dân ca người Mường. Bởi những lý do nêu trên, NCS Tạ Thị Thu Hiền đã lựa chọn đề tài Dân ca Mường ở Phú Thọ trong bối cảnh đương đại làm luận án tiến sĩ của mình với mong muốn đóng góp một phần nghiên cứu mang tính ứng dụng cho công việc lưu giữ và phát triển những giai điệu dân ca, đặc biệt là các làn điệu dân ca người Mường ở Phú Thọ.

NCS Tạ Thị Thu Hiền

Luận án là công trình khoa học về dân ca của người Mường tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đương đại. NCS Tạ Thị Thu Hiền đã vận dụng các quan điểm về văn hóa dân gian, văn hóa học để lý giải về sự tồn tại, vận động biến đổi, thích ứng của dân ca trong bối cảnh đương đại qua nghiên cứu một chiều hướng cụ thể là dân ca Mường ở tỉnh Phú Thọ. Từ đó, luận án góp phần khẳng định sự cần thiết bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người trong đời sống hiện nay, nhưng không phải là “đóng cứng” trong “nguyên dạng” mà cần phát huy nó qua sự biến đổi để thích ứng với quá trình phát triển của đời sống xã hội đương đại. NCS đã nghiên cứu tư liệu và khảo sát thực địa nghiêm túc, qua sự trải nghiệm của bản thân NCS, luận án có chất lượng và độ tin cậy cao.

Về mặt thực tiễn, luận án là tư liệu hữu ích cho công tác nghiên cứu, đào tạo đồng thời góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý cho việc hoạt định chính sách, là cơ sở để tỉnh Phú Thọ sử dụng cho việc thực hiện các dự án bảo tồn, phát triển những di sản dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

PGS.TS. Kiều Trung Sơn, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (6 trang), Kết luận (6 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang) và Nội dung luận án (158 trang), nội dung luận án được chia thành 4 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về người Mường ở Phú Thọ (43 trang);

Chương 2. Các thể dân ca Mường ở Phú Thọ (39 trang);

Chương 3. Sinh hoạt dân ca của người Mường ở Phú Thọ hiện nay (37 trang);

Chương 4. Những bàn luận về dân ca Mường ở Phú Thọ trong bối cảnh đương đại (39 trang).

NCS Tạ Thị Thu Hiền đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Tạ Thị Thu Hiền đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS Tạ Thị Thu Hiền./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận