Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2022

Ngày đăng: 11/01/2023 Lượt xem: 66
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 11/01/2023, tại trụ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2022 theo Quyết định số 3491/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký ngày 19/12/2022.

Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên:

1. TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch

2. TS. Hoàng Thị Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy viên

3. PGS. TS Đặng Hoài Thu, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ủy viên

4. TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Di sản Văn hóa, Ủy viên

5. TS. Trần Thị Kim Quế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên.

Cùng 02 thư ký hành chính: Ths. Đoàn Đình Lâm, Ths. Võ Thị Kim Dung, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng

 

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ ngân sách nhà nước cấp gồm 11 nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật bao gồm: 1. Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Hoa ở Nam Bộ. 2. Nghiên cứu và thiết lập cơ sở xây dựng hồ sơ nghề thủ công làm bún ở Huế công nhận di sản phi vật thể quốc gia về lĩnh vực ẩm thực. 3. Chính sách hỗ trợ cộng đồng nhằm tăng khả năng tiếp cận văn hóa trong bối cảnh dịch bệnh, và 08 nhiệm vụ về thông tin khoa học, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trình bày tóm tắt về kết quả việc thực hiện đề tài, các thành viên trong Hội đồng đưa ra nhận xét, đóng góp ý kiến, các chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến và yêu  cầu chỉnh sửa nội dung theo kết luận của Hội đồng.

Kết thúc buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thế Hùng, chủ tịch Hội đồng đánh giá cao các chủ nhiệm nhiệm vụ đã cố gắng trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình, các thành viên trong Hội đồng nhất trí nhiệm vụ Đạt và thông qua toàn bộ nhiệm vụ thường xuyên của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam năm 2022.

Tin, ảnh: Phạm Dung

 

 

 

Bình luận