LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 07/12/2022 Lượt xem: 147
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 07/12/2022, tại trụ sở Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam theo Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL ngày 24/04/2022 về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh Lớp học

Tại lễ khai giảng Lớp học, TS Hoàng Thị Bình - Phó Viện Trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VHNTQGVN) đã phát biểu, các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) ở Việt Nam đóng góp giá trị kinh tế không nhỏ và góp phần quảng bá văn hóa quốc gia. Sau hơn 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (2016 – 2022), nước ta đã thực hiện được một số mục tiêu phát triển các ngành CNVH sáng tạo, đưa CNVH trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm ngành CNVH và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới”. Quan điểm này cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển các ngành CNVH, làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để phát triển CNVH cần xác định và phát huy nhiều yếu tố, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Văn hóa là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, Lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển CNVH ở Việt Nam được tổ chức nhằm cung cấp, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng về phát triển các ngành CNVH Việt Nam.

TS Hoàng Thị Bình - Phó Viện Trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu khai giảng Lớp học

Theo đó, Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12/2022 với với sự tham gia của 80 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Lớp học diễn ra với hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Các nội dung trọng tâm của lớp học được chia theo các chuyên đề như sau:

- Phát triển các ngành công nghiệp nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam hiện nay do TS Trần Thị Minh Thu giảng dạy;

- Khảo sát thực tế tại 01 không gian văn hóa sáng tạo do Ban tổ chức hướng dẫn học viên đi khảo sát trực tiếp;

- Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới do Ông Bùi Trung Hải – Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú, Thạc sỹ Nghệ thuật về làm phim (Master of Fine Arts in Filmmaking) tại NewYork Film Academy, Thành phố Los Angeles; Công ty TNHH MTV Hãng Phim truyện Việt Nam giảng dạy;

- Phát triển và bảo vệ CNVH trên không gian mạng do Ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TP.HCM giảng dạy;

- Công cụ đo lường đóng góp của các ngành CNVH - những gợi ý từ dự án thí điểm Bộ chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO do TS Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa, Viện VHNTQGVN giảng dạy;

- Phát triển các ngành CNVH hiện nay từ góc nhìn thể chế do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VHNTQGVN giảng dạy.

TS Trần Thị Minh Thu giảng dạy tại Lớp học.

Sau Lễ bế giảng vào chiều ngày 09/12/2022, bắt đầu từ ngày 10/12-13/12/2022, Học viên sẽ tự đọc, nghiên cứu và viết bài thu hoạch gửi về Ban tổ chức Lớp học. Chứng nhận tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam sẽ được Ban tổ chức gửi tới từng Học viên./.

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận