Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa gia đình ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do TS Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm

Ngày đăng: 05/12/2022 Lượt xem: 256
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa gia đình ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do TS Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm.

Đề tài thuộc chương trình NCKHCN cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Thời gian họp Hội đồng: 08h30, Thứ Sáu, ngày 09/12/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục