Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Ngày đăng: 09/12/2022 Lượt xem: 341
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 08/12/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Phản biện 1

PGS.TS Trần Quốc Toản, Hội đồng Lý luận Trung ương - Phản biện 2

TS Nguyễn Đức Thắng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên

PGS.TS Đặng Văn Bài, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên

ThS. Vi Thanh Hoài, Cục văn hóa cơ sở - Ủy Viên (Vắng mặt)

TS. Trần Thị Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên Thư ký

Cùng một số chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chức, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chủ nhiệm Đề tài PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương và nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nhằm xác định cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa, qua đó nghiên cứu và đánh giá thực trạng xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa tiêu biểu hiện nay ở các địa điểm: thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và TP.HCM.

Thông qua các kết quả khảo sát được, khẳng định và nhấn mạnh vai trò của xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa trong phát triển bền vững đất nước. Đề xuất bộ tiêu chí chung, riêng đánh giá về xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời tiếp thu những lý luận mới về môi trường văn hóa để nhận diện nội dung và xây dựng các tiêu chí đánh giá, các giá trị văn hóa cần có, cần giữ gìn, phát huy trong môi trường văn hóa lành mạnh của mỗi thiết chế văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, bao gồm các giải pháp hướng đến yêu cầu phát triển bền vững đất nước thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; về giải quyết mối quan hệ ứng xử giữa văn hóa với sinh thái và con người; về khuyến khích phát triển sự sáng trạo cũng như đầu tư phát triển để đảm bảo các đối tượng đến với thiết chế văn hóa được thụ hưởng các dịch vụ, sản phẩm văn hóa văn minh, hiện đại…

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Thông qua với số phiếu 6/6

Tin bài, ảnh: Lã Lương

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục