Đề tài, dự án

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Thị Thủy
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2012 – 2013

I. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (ở cả hai chiều: tác động tích cực và tác động tiêu cực) đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở các địa bàn dân tộc trọng điểm của Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Qua đó đánh giá, tổng kết đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương 2: Thực trạng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương 3: Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống ở một số dân tộc thiểu số

Chương 4: Một số khuyến nghị, giải pháp đổi mới các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm cả hệ thống chính sách và quá trình triển khai các chính sách đó thông qua quá trình tổ chức các hoạt động thực tiễn đến lối sống của một số dân tộc thiểu số.

Địa bàn nghiên cứu giới hạn ở một số dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đề tài khảo sát ở 03 dân tộc thiểu số đại diện cho 3 khu vực, cụ thể.

Khu vực Tây Bắc: Khảo sát, đánh giá tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số, đối tượng khảo sát là người Hmông cư trú tại tỉnh Lào Cai.

Khu vực Tây Nguyên: Khảo sát, đánh giá tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số, đối tượng khảo sát là người Gia Rai cư trú tại tỉnh Gia Lai.

Khu vực Tây Nam Bộ: Khảo sát, đánh giá tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số, đối tượng khảo sát là người Khmer cư trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Đề tài dựa trên cơ sở thực tiễn về thực trạng họat động văn hóa, thể thao và du lịch trong mối quan hệ gắn kết với các hoạt động khác của đời sống kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây để nghiên cứu, so sánh, đối chiếu theo chiều lịch đại, theo không gian văn hóa; tiếp cận môi trường, xã hội, môi trường sinh thái nhân văn để phân tích, đánh giá. Qua khảo sát ở 3 dân tộc thiểu số ở 3 khu vực, từ đó đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp đổi mới các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

IV. Đánh giá

Đề tài tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan, khảo sát, đánh giá thực trạng các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tại một số vùng dân tộc thiểu số trọng điểm ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Đề tài đã nghiên cứu lối sống của các dân tộc thiểu số và những tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó đánh giá, tổng kết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại một số vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp đổi mới các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng con người Việt Nam hoàn thiện về nhân cách, lối sống là một công việc vừa cơ bản, chiến lược, cấp bách, trong đó bốn giá trị lớn là: Lý tưởng sống; Năng lực trí tuệ; Vẻ đẹp đạo đức; Bản lĩnh văn hóa, trở thành nền tảng nhân cách vững chắc của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Các kết quả nghiên cứu đạt được, đặc biệt là các khuyến nghị, giải pháp có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.