Đề tài, dự án

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: 2016 – 2017

I. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Từ việc phân tích thực trạng quản lý văn hóa biển đảo, đề tài hướng tới mục đích đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý văn hóa biển đảo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững biển đảo là cơ sở cho sự bảo vệ chủ quyền quốc gia

Đề tài làm rõ hệ thống cơ sở lý luận về văn hóa biển đảo, trong đó thống nhất các khái niệm văn hóa biển đảo, quản lý văn hóa biển đảo, khung phân tích nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo.

Học tập kinh nghiệm của nước ngoài và quản lý văn hóa biển đảo của Việt Nam trong lịch sử nhằm xác định và giải quyết những vấn đề quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn trong nước và quốc tế.

Phân tích thực trạng quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam qua tác động của quản lý văn hóa đến hệ thống giá trị văn hóa truyền thống: nghề truyền thống, lối sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng lễ hội, di sản văn hóa vật thể… và những tác động của kinh tế, chính trị, xã hội đối với quản lý văn hóa biển đảo, cũng như xác định những vấn đề trong quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam từ phía các cơ quan quản lý và về phía người dân.

Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý văn hóa biển đảo trong giai đoạn hiện nay, thông qua việc xác định những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn và những giải pháp đổi mới quản lý văn hóa biển đảo trong bối cảnh mới.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý văn hóa biển đảo

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

III. Kết quả nghiên cứu

Đề tài làm rõ hệ thống cơ sở lý luận về văn hóa biển đảo, đề tài cũng tập trung làm rõ văn hóa biển đảo ở các yếu tố: Nghề nghiệp truyền thống liên quan đến biển; Lối sống liên quan đến biển đảo; Phong tục, tập quán liên quan đến biển đảo; Tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến biển đảo; Di sản văn hóa vật thể (giới hạn ở đình, đền, chùa, di tích lịch sử); Du lịch; Ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia và Nhu cầu văn hóa của người dân biển đảo.

Từ việc phân tích thực trạng quản lý văn hóa biển đảo ở các khía cạnh: Chính sách quản lý văn hóa biển đảo; Cơ cấu tổ chức và nguồn lực quản lý văn hóa biển đảo; hoạt động quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam bao gồm các nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể.

Nhóm giải pháp chung: Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa biển đảo và quản lý văn hóa biển đảo; Giải pháp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý văn hóa biển đảo; Giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng cư dân biển đảo trong quá trình quản lý văn hóa biển đảo; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhóm giải pháp cụ thể: Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị các nghề truyền thống liên quan đến biển; Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị phong tục, tập quán liên quan đến biển đảo đảo; Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị tín ngưỡng, lễ hội; Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể ở biển đảo; Giải pháp phát triển du lịch biển đảo; Giải pháp đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân vùng biển đảo; Giải pháp quản lý văn hóa gắn liền ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo phù hợp với điều kiện hiện nay ở nước ta.

Từ những bài học về sự bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo, sử dụng văn hóa biển đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo đến những định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý biển đảo, đề tài đã đưa ra những giải pháp chung và cụ thể nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay.

IV. Đánh giá

Đề tài đã tổng quan tương đối tốt các công trình nghiên cứu có liên quan, phân tích đánh giá cụ thể kinh nghiệm quản lý văn hóa biển đảo của một số nước trên thế giới và hoạt động quản lý văn hóa của các triều đại phong kiến và công đồng của Việt Nam trong lịch sử. Đề tài đã phân tích đánh giá tương đối toàn diện về các chính sách quản lý văn hóa biển đảo, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản lý văn hóa biển đảo, đồng thời chỉ ra những mặt tích cực để bảo tồn và phát huy, những vấn đề còn tồn tại cần điều chỉnh đối với các cấp quản lý và cộng đồng địa phương. 

Hội đồng đã đánh giá cao nhóm tác giả đã công phu, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả của đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý văn hóa biển đảo của Việt Nam đồng thời đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi, là tài liệu tham khảo giúp cơ quan quản lý nhà nước trong hoạch định, xây dựng chính sách về quản lý văn hóa biển đảo, là tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu.

 

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

 


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.