Đề tài, dự án

Quản lý xu hướng trào lưu văn hóa nhóm ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 25 Tháng Mười Hai 2017
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Tuấn Anh
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2014 – 2015

Cấp đề tài: Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2014 – 2015

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài phân tích, tìm hiểu xu hướng, trào lưu hình thành các nhóm văn hóa ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và nhận diện một số nhóm văn hóa điển hình ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá tác động của trào lưu văn hóa nhóm đến đời sống văn hóa hiện nay ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự báo xu hướng hình thành các nhóm văn hóa trong thời gian sắp tới. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý cho Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đối với xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về bối cảnh kinh tế xã hội như tiền đề tạo ra xu hướng, trào lưu văn hóa nhóm

Chương II: Hình thành những trào lưu văn hóa nhóm

Chương III. Ảnh hưởng của những xu hướng, trào lưu văn hóa nhóm đến đời sống văn hóa xã hội đương đại

Chương IV. Dự báo xu hướng văn hóa nhóm và đề xuất những giải pháp quản lý.

  1. Kết quả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu bối cảnh kinh tế xã hội, tiền đề tạo ra xu hướng trào lưu văn hóa nhóm qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, qua sự phân hóa xã hội trong bối cảnh mới.

Có nhiều loại nhóm xã hội khác nhau, nhưng trong phạm vi đề tài này chỉ tập trung nhiều hơn vào những nhóm phi chính thức như một xu hướng trào lưu mới được phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây.

Nghiên cứu sự hình thành của những trào lưu văn hóa nhóm theo sở thích, giải trí dựa trên công nghệ; theo nhóm sinh vật cảnh; theo nhóm du lịch, phượt, các nhóm từ thiện; theo nhóm đồng hương, đồng học… cũng như ảnh hưởng của những xu hướng, trào lưu văn hóa nhóm đến đời sống văn hóa xã hội đương đại.

Các nhóm phi chính thức, các nhóm tự phát, mà đặc trưng của loại hình nhóm này là các thành viên được quyền tự do trong việc tham gia hay không tham gia vào nhóm nữa, và các nhóm này cũng có nội quy, tổ chức ít chặt chẽ hơn. Từ việc nghiên cứu các nhóm này ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này sẽ góp phần đề ra những định hướng cho giải pháp quản lý văn hóa nhóm ở khu vực đô thị và tương lai.

Trên cơ sở nghiên cứu sự ảnh hưởng của những trào lưu văn hóa nhóm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đề tài đưa ra tính dự báo xu hướng văn hóa nhóm để xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các trào lưu, nhóm tích cực, đồng thời hạn chế nhóm tiêu cực. Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp như: Giải pháp về quản lý Nhà nước; Giải pháp về vận động nâng cao nhận thức; Giải pháp về hỗ trợ hoạt động; Giải pháp về công nghệ thông tin nhằm định hướng, hỗ trợ trào lưu văn hóa nhóm tại hai thành phố này.

IV. Đánh giá

Việc nghiên cứu quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cho chúng ta một cái nhìn về các hoạt động giải trí của một nhóm xã hội trong xã hội đô thị, mà còn hình thành nên một cái nhìn tổng quan, toàn diện về họ - những người có tầm ảnh hưởng đến nền văn hóa của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế.

Cũng từ việc nghiên cứu xu hướng và trào lưu hình thành các nhóm văn hóa sẽ tạo điều kiện cho những nhà quản lý văn hóa nắm sát hơn thực tiễn đời sống văn hóa, có những giải pháp quản lý, hỗ trợ, định hướng phát triển tốt hơn.

Các kết quả nghiên cứu đạt được, các giải pháp có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 

 

 

 


Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem

ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.