Đề tài, dự án

Đề tài cấp Bộ

Thực trạng vai trò của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch ở khu vực miền núi phía Bắc

+ Cấp quản lý:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Chủ nhiệm đề tài:Ths. Nguyễn Thị Phượng
+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với xây dựng văn hóa gia đình

+ Cấp quản lý:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Diệu Trung
+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Xem
Đề tài cấp Bộ

Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài thông qua phương tiện truyền thông mới đối với xây dựng đời sống văn hóa ở Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thị Thu Hường
+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Xem
Đề tài cấp Bộ

Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trịnh Thị Thủy
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Bùi Hoài Sơn
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
Xem
Đề tài cấp Bộ

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lương Hồng Quang
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến lối sống con người Việt Nam hiện nay

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Anh Tú
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 – 2013
Xem
Đề tài cấp Bộ

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện

+ Cấp quản lý:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trần Đình Hằng
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2013 – 2014
Xem
Đề tài cấp Bộ

Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

+ Cấp quản lý:
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Tuấn Anh
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2015 – 2016
Xem


ẤN PHẨM

Giới thiệu ấn phẩm sách và tạp chí hàng năm

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
+ Cơ quan chủ quản: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
+ Giấy phép số 348/GPSĐBS-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/07/2015
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Ghi rõ nguồn "VICAS" khi phát hành lại thông tin từ website này.