Lê, Thanh Bình

Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia : Sách chuyên khảo / Lê Thanh Bình, Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Đoàn Văn Dũng - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 196 tr. : Hình vẽ, bảng ; 21 cm.

Một số vấn đề lý luận về truyền thông giao lưu văn hoá, lợi ích và an ninh văn hoá quốc gia. Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia và đánh giá thực trạng này ở Việt Nam hiện nay và đưa ra phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển truyền thông giao lưu văn hoá gắn với bảo vệ lợi ích và an ninh văn hoá quốc gia.


An ninh


Việt Nam

Giao lưu Lợi ích Văn hóa

303.482

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com