Barker, Chris

Nghiên cứu văn hóa lý thuyết và thực hành / Chris Barker - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2011. - 710 tr. ; 24 cm.

Nghiên cứu văn hóa ở góc độ lý thuyết và thực hành.


Văn hóa

Nghiên cứu văn hóa

306

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com