Đinh, Hồng Hải

Nghiên cứu biểu tượng : Một số hướng tiếp cận lý thuyết / Đinh Hồng Hải - Hà Nội : Thế giới, 2014. - 487 tr. ; 21 cm.

Tổng quan về nghiên cứu biểu tượng. Vai trò của các biểu tượng trong nghệ thuật, tôn giáo, văn học. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hoá và biểu tượng cũng như quá trình nghiên cứu biểu tượng ở Việt Nam.


Biểu tượng

Nghiên cứu

302.2223 / NGH305C

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com