Nguyễn, Chí Bền

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013. - 820 tr. ; 21 cm.

145000


Lễ hội


Việt Nam

Cấu trúc Lễ hội cổ truyền Người Việt Thành tố

390

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com