Bùi, Huy Vọng

Văn hóa dân gian Mường - một góc nhìn / Bùi Huy Vọng - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 431 tr. : Ảnh ; 21 cm.

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam


Văn hóa dân gian

Dân tộc Mường Người Mường

398

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com