Ngô, Đức Thịnh

Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng / Ngô Đức Thịnh ch.b; Nguyễn Thụy Loan, Vũ Ngọc Khánh - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 246 tr. ; 20 cm.

Nghiên cứu những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo, ca nhạc cổ truyền; múa nghi lễ; tranh thờ; văn hoá Đạo Mẫu; sinh hoạt Giáng bút - nhu cầu cảm hứng trong tâm thức tín ngưỡng của người Việt; lễ hội cổ truyền


Tín ngưỡng dân gian


Việt Nam

Sinh hoạt văn hóa Văn hóa dân tộc

398.09597

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com