Hoàng, Tuấn Anh

Xây dựng nhân cách văn hóa - những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam / Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Chí Bền, Từ Thị Loan, Vũ Anh Tú - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012. - 320 tr. ; 21 cm.

50000


Văn hóa

Lịch sử Nhân cách văn hóa Xây dựng nhân cách

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com