Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại : Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013. - 1260 tr. ; 24 cm.


Tín ngưỡng

Hùng Vương Thờ cúng Hùng Vương Thờ cúng tổ tiên

390

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com