Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng) - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012. - 878 tr. ; 24 cm.

Gồm 74 bài tham luận trong hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại" (trường hợp hội Gióng).

110.000


Lễ hội


Việt Nam

Hội Gióng Lễ hội cổ truyền Xã hội đương đại

390

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com