Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia : (Biểu ghi số 1316)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01370nam a22002537a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165722.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160415s2015 xxu|||||||||||||||||vie||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.482
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê, Thanh Bình
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Sách chuyên khảo /
Thông tin trách nhiệm Lê Thanh Bình, Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Đoàn Văn Dũng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Thông tin và Truyền thông,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 196 tr. :
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ, bảng ;
Khổ 21 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Một số vấn đề lý luận về truyền thông giao lưu văn hoá, lợi ích và an ninh văn hoá quốc gia. Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia và đánh giá thực trạng này ở Việt Nam hiện nay và đưa ra phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển truyền thông giao lưu văn hoá gắn với bảo vệ lợi ích và an ninh văn hoá quốc gia.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ An ninh
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao lưu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lợi ích
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 5299
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 03/03/2016 15:12
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_21
c Ngày nhập: 03/03/2016 15:12
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế
SáchSẵn sàngPhân viện Hà NộiVV.042712016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSẵn sàng303.482Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-142016-07-14
SáchSẵn sàngPhân viện Hà NộiVV.042722016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSẵn sàng303.482Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-142016-07-14

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com