Nghiên cứu văn hóa lý thuyết và thực hành / (Biểu ghi số 183)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00795nam a22002177a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165658.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 121119s2011 xxu|||||||||||||||||vie||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Barker, Chris
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghiên cứu văn hóa lý thuyết và thực hành /
Thông tin trách nhiệm Chris Barker
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 710 tr. ;
Khổ 24 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu văn hóa ở góc độ lý thuyết và thực hành.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu văn hóa
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4146
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: 156
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 19/11/2012 02:03
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_15_2012
c Ngày nhập: 19/11/2012 02:03
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế
Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSáchSẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Phân viện Hà NộiSẵn sàngSẵn sàng3062016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamVL.014202016-07-14
Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSáchSẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Phân viện Hà NộiSẵn sàngSẵn sàng3062016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamVL.014212016-07-14

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com