Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố / (Biểu ghi số 2236)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00887nam a22002657a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165740.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140426s2013 xxu|||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 145000
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn, Chí Bền
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Chí Thanh
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học xã hội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 820 tr. ;
Khổ 21 cm.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Lễ hội
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cấu trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lễ hội cổ truyền
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người Việt
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành tố
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4636
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 26/04/2014 11:33
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_18_2014
c Ngày nhập: 26/04/2014 11:33
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Thư viện hiện tại
SáchVV.03001Sẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-142016-07-14Sẵn sàngSẵn sàng390Phân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
SáchVV.03002Sẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-142016-07-14Sẵn sàngSẵn sàng390Phân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com