Văn hóa dân gian Mường - một góc nhìn / (Biểu ghi số 3477)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00823nam a22002297a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165803.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160318s2015 xxu|||||||||||||||||vie||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bùi, Huy Vọng
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hóa dân gian Mường - một góc nhìn /
Thông tin trách nhiệm Bùi Huy Vọng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học xã hội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 431 tr. :
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh ;
Khổ 21 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Văn hóa dân gian
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dân tộc Mường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người Mường
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4869
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 03/03/2016 15:12
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_20
c Ngày nhập: 03/03/2016 15:12
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu
2016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngVV.03930Sẵn sàngSẵn sàng3982016-07-14Phân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSách
2016-07-14Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngVV.03931Sẵn sàngSẵn sàng3982016-07-14Phân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamSách

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com