Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi / (Biểu ghi số 4049)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01528nam a22002537a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165814.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160415s2014 xxu|||||||||||||||||vie||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.09597
Chỉ số ấn phẩm GI-100T
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngô, Đức Thịnh
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi /
Thông tin trách nhiệm Ngô Đức Thịnh (ch.b.), Hoàng Vinh, Đỗ Quang Hưng...
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị Quốc gia,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 471 tr. :
Các đặc điểm vật lý khác Bảng, biểu đồ ;
Khổ 21 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá trị văn hoá. Trình bày hệ giá trị văn hoá tổng quát truyền thống Việt Nam và giá trị văn hoá trong một số lĩnh vực của đời sống vật chất, đời sống xã hội, chính trị, đời sống tinh thần truyền thống. Thực trạng biến đổi hệ giá trị văn hoá truyền thống trong bối cảnh đổi mới và hội nhập cũng như việc bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong đổi mới và hội nhập.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Biến đổi
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giá trị văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 5303
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 03/03/2016 15:12
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_21
c Ngày nhập: 03/03/2016 15:12
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Thư viện hiện tại Kho tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện sở hữu
Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamPhân viện Hà NộiSáchVV.042792016-07-14306.09597Sẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Sẵn sàng2016-07-14Sẵn sàngThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamPhân viện Hà NộiSáchVV.042802016-07-14306.09597Sẵn sàngSẵn sàng2016-07-14Sẵn sàng2016-07-14Sẵn sàngThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com