Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại : (Biểu ghi số 684)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00846nam a22002177a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165709.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140415s2013 xxu|||||||||||||||||vie||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại :
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1260 tr. ;
Khổ 24 cm.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Tín ngưỡng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hùng Vương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thờ cúng Hùng Vương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thờ cúng tổ tiên
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4526
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 15/04/2014 13:59
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_18_2014
c Ngày nhập: 15/04/2014 13:59
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại
VL.01752SáchThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14Sẵn sàng2016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngPhân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14390
VL.01753SáchThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14Sẵn sàng2016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngPhân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam2016-07-14390

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com