Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng) (Biểu ghi số 96)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01050nam a22002537a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165656.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130711s2012 xxu|||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 110.000
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 878 tr. ;
Khổ 24 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm 74 bài tham luận trong hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại" (trường hợp hội Gióng).
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Lễ hội
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội Gióng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lễ hội cổ truyền
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội đương đại
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4196
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: 78
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 11/07/2013 09:25
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_06_2013
c Ngày nhập: 11/07/2013 09:25
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại
Sách2016-07-14390Sẵn sàngVL.01444Sẵn sàng2016-07-142016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngPhân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Sách2016-07-14390Sẵn sàngVL.01445Sẵn sàng2016-07-142016-07-14Sẵn sàngSẵn sàngPhân viện Hà NộiThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt NamThư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com