• Giờ mở cửa
  • Thứ 2 - Thứ 6:
  • - Sáng: 08h00 - 11h30
  • - Chiều: 13h30 - 16h30
  • Thứ 7, Chủ nhật: Nghỉ

Giới thiệu sách Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển

[Đăng ngày: 13/07/2016]

Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển 

Tác giả: GS. TS. Phùng Hữu Phú – GS. TS. Đinh Xuân Dũng (Đồng chủ biên)

Số trang: 583

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản: 2014

 

Cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận; Phần thứ 2: Một số vấn đề thực tiễn. Trên cơ sở các bài viết chuyên sâu của nhiều nhà khoa học đầu ngành về văn hóa, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa trong quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt là từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nghiên cứu văn hóa với vai trò là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, cho thấy rõ sự xuyên thấm vào nhau giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội…nhằm xác định sức mạnh tổng hợp của sự phát triển dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ quan điểm “văn hóa là sức mạnh nội sinh của sự phát triển”, đánh giá và nhận thức lại thành tựu và sự hạn chế, khuyết điểm trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa từ đổi mới (năm 1986) đến nay, rút ra bài học về xử lý các mỗi quan hệ lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Cuốn sách cũng đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng và những giải pháp có tầm chiến lược và tính đột phá trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

 Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích không chỉ cho giới nghiên cứu văn hóa mà còn giúp ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm hiểu về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

 Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com