Tìm thấy 102 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sử thi thần thoại Mường

Tác giả: Trương, Sĩ Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.2.

2. Mo Voái

Tác giả: Đinh, Văn Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

3. Người Mường ở Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tác giả: Ngyễn, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Ngọc Thanh. -- Trung tâm KHXH & NVQG, Viện Dân tộc Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

4. Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa

Tác giả: Minh Hiệu.

Ấn bản: In lần thứ hai có sửa chữa: 1990In lần thứ nhất: 1970Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

5. Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tác giả: Đặng, Nghiêm Vạn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Đà Nẵng : NXB. Đà Nẵng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

6. Rừng hoa

Tác giả: Bùi, Văn Nợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.609597.

7. Mo Voái

Tác giả: Đinh, Văn Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

8. Thành ngữ Mường

Tác giả: Cao, Sơn Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.2.

9. Văn hóa dân gian Mường - một góc nhìn

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

10. Lễ tục vòng đời người Mường : Điều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hóa

Tác giả: Cao, Sơn Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 392.0959741.

11. Truyện nàng Nga - Đạo Hai Mối : Bản tình ca tiêu biểu của dân tộc Mường

Tác giả: Cao, Sơn Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.809597.

12. Mo đường lên trời

Tác giả: Đinh, Văn Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

13. Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình

Tác giả: Trương, Đình Tưởng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

14. Mo sử thi dân tộc Mường

Tác giả: Vương Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

15. Dân ca Mường

Tác giả: Bùi Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

16. Gia đình và hôn nhân của dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

17. Diễn Xướng và sân khấu các dân tộc

Tác giả: Tuấn Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (10). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

18. Tục cúng sao giải hạn của người Mường ở Hòa Bình

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thời đại, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

19. Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tác giả: Đặng, Nghiêm Vạn. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Viện Văn học

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Đà Nẵng : NXB. Đà Nẵng, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Tục ngữ, câu đố, đồng dao Mường

Tác giả: Bùi Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com