Tìm thấy 43 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những điều cần biết về lễ hội truyền thống Việt Nam. Lễ hội lịch sử

Tác giả: Phạm, Lan Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

2. Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Quyển 2

Tác giả: Hoàng, Anh Nhân; Lê, Huy Trâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Hỏi và đáp về xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống

Tác giả: Trần, Hữu Tòng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Tìm về Hà Nội qua lễ hội truyền thống : Nghiên cứu, khảo tả, sưu tầm một số lễ hội

Tác giả: Phạm, Thị Thanh Quy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Dân trí, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang

Tác giả: Nguyễn, Hữu Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

7. Hai dị bản lễ hội truyền thống cổ kính độc đáo

Tác giả: Hải Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Nhan đề song song: Bbâk Akoq Padai Budhi Atâu ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

8. Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Quyển 1

Tác giả: Hoàng, Anh Nhân; Lê, Huy Trâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

9. Vài suy nghĩ khác về lễ hội truyền thống

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2010.-Số 3.-Tr.37-41.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Một số vấn đề về tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống

Tác giả: Bùi, Quang Thanh.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2012.-Số 3.-Tr.41-45.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Di sản cho ai và câu chuyện về việc tổ chức lễ hội truyền thống ở Việt Nam

Tác giả: Bùi, Hoài Sơn.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2010.-Số 3.-Tr.10-14.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Khảo sát thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ

Tác giả: Nguyễn, Quang Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 394.26095973.

13. Lễ hội truyền thống vùng đất Tổ

Tác giả: Đặng, Đình Thuận.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

14. Các trò chơi dân gian của người Việt trong lễ hội truyền thống ở một số nơi thuộc Hải Dương và Hải Phòng

Nguồn bài trích: Thông báo khoa học.-Hà Nội : Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2000.-Số 1.-Tr.41-44.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Phác họa về lễ hội dân gian/ truyền thống của người Việt ở đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả: Nguyễn, Xuân Hồng.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2009.-Số 2.-Tr.60-63.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Lễ hội truyền thống ở Phú Thọ và tiềm năng phát triển du lịch

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Cường.

Nguồn bài trích: Di sản văn hóa.-Hà Nội : Cục Di sản văn hóa, 2013.-Số 3.-Tr.66-69.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Từ nghiên cứu cấu trúc đến quản lý lễ hội truyền thống của người Việt

Tác giả: Nguyễn, Chí Bền.

Nguồn bài trích: Di sản văn hóa.-Hà Nội : Cục Di sản Văn hóa, 2012, 2013.-Số 3(40).-Tr.25-29.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Tái hiện lễ hội truyền thống trong festival Huế

Tác giả: Trần, Đại Vinh.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2006.-Số 6.-Tr.104-105.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Một số vấn đề về tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống

Tác giả: Bùi, Quang Thanh.

Nguồn bài trích: Di sản văn hóa.-Hà Nội : Cục Di sản Văn hóa, 2012, 2013.-Số 3(40).-Tr.41-45.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Lễ hội Trường Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Nguồn bài trích: Thông báo khoa học.-Hà Nội : Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, 2000.-Số 1.-Tr.133-135.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com