Tìm thấy 916 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lễ hội Việt Nam

Tác giả: Lê, Trung Vũ; Lê, Hồng Lý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

2. Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tầu

Tác giả: Đinh, Văn Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : NXB. Trẻ, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Những điều cần biết về lễ hội truyền thống Việt Nam. Lễ hội lịch sử

Tác giả: Phạm, Lan Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

4. Viện Văn hóa - Thông tin - tuyển tập các công trình nghiên cứu

Tác giả: -- Viện Văn hóa - Thông tin

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Viện Văn hóa -Thông tin, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Kin Pang Một người Thái Trắng xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Tác giả: Lương, Thị Đại.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 394.26597177.

6. Văn hóa phi vật thể Hội An

Tác giả: Bùi, Quang Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2005Nhan đề song song: Intangible culture in Hoi An.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

7. Lễ hội cổ truyền các dân tộc Hoa, Sán Dìu ở Việt Nam

Tác giả: Diệp, Trung Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

8. Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin xuất bản : Viện Văn hóa, 2007Nhan đề song song: Toward on folk beliefs and traditional festivals.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

9. Lễ hiến tế trâu của người Chăm Ninh Thuận

Tác giả: Hải Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

10. Huế lễ hội dân gian : Tác phẩm được giải thưởng của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam năm 1996

Tác giả: Tôn, Thất Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

11. Lễ hội của người Chăm

Tác giả: Sakaya.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

12. Lễ hội truyền thống vùng đất Tổ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Phú Thọ : Hội Văn nghệ Dân gian : Sở Văn hóa Thông tin Phú Thọ, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

13. Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người JRai

Tác giả: Tô, Đông Hải. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian; Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

14. Một số vấn đề văn hiến Hà Tây truyền thống & hiện đại : Kỷ yếu Hội thảo

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tây : Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây : Trung tâm Bảo tồn & phát huy Nghệ thuật Dân tộc xb, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

15. Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Quyển 2

Tác giả: Hoàng, Anh Nhân; Lê, Huy Trâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

16. Lễ hội mùa xuân ở Việt Nam : Tham khảo biên dịch Văn hóa Việt nam

Tác giả: Lady, Borton; Hữu Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Nhan đề song song: Spring festivals in Northern Viet Nam : Frequently asked question about Vietnamese culture.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

17. Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc

Tác giả: Nguyễn, Chí Bền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (4). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

18. Lễ hội tháng Ba

Tác giả: M.Heidegger Hoelderlin; Bùi Giáng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

19. Văn hóa dân gian vùng Bảy Núi

Tác giả: Hoài Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.0959791.

20. Đạo Thánh ở Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com