Tìm thấy 418 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Biểu trưng trong tục ngữ người Việt

Tác giả: Nguyễn, Văn Nở.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

2. Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt. Tập 3

Tác giả: Cadiere, Leopold.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

3. Gia đình người Việt ở thôn Văn Ông (xã Tảo Dương Văn - Ứng Hoà - Hà Tây) : Khóa luận Cử nhân Khoa học Lịch sử

Tác giả: Tưởng, Thị Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Truyền thuyết dân gian người Việt. Quyển 2

Tác giả: Kiều, Thu Hoạch.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

5. Tìm hiểu về câu đố người Việt

Tác giả: Triều Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

6. Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt. Tập 2

Tác giả: Cadiere, Leopold.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng. Quyển 1

Tác giả: Nguyễn, Chí Bền; Phạm, Lan Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

8. Ca dao người Việt. Quyển 2

Tác giả: Nguyễn, Xuân Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

9. Tổng tập văn học dân gian người Việt. Tập 5, Truyền thuyết dân gian người Việt

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

10. Tục ngữ người Việt. Quyển 5

Tác giả: Nguyễn, Xuân Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

11. Tìm hiểu đồng dao người Việt

Tác giả: Triều Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

12. Truyện cười dân gian người Việt. Quyển 4

Tác giả: Nguyễn, Chí Bền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

13. Lễ tục trong gia đình người Việt

Tác giả: Bùi, Xuân Mỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Tục ngữ người Việt. Quyển 4

Tác giả: Nguyễn, Xuân Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

15. Mấy ý kiến về dòng họ người Việt ở đồng bằng sông Hồng: (Báo cáo bổ sung đề tài cấp bộ: Quan hệ dòng họ ...)

Tác giả: Phan, Đại Doãn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Viện Xã hội học, 1998Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Đám cưới người Việt xưa và nay

Tác giả: Bùi, Xuân Mỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

17. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ

Tác giả: Trần, Ngọc Thêm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (5). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

18. Truyện cười dân gian người Việt. Quyển 3

Tác giả: Nguyễn, Chí Bền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

19. Gia đình và hôn nhân của người Việt theo đạo Thiên Chúa ở làng Yên Mỹ (thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc) : Luận văn Khoa học lịch sử

Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Truyện cười truyền thống của người Việt

Tác giả: Triều Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.709597.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com