Tìm thấy 819 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Truyện ngắn 1945 - 1975. Quyển 2. Tập 12

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

2. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1975 - 2000. Quyển 1. Tập 39

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

3. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Lý luận - Phê bình 1975 - 2000. Quyển 5. Tập 7

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

4. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Truyện ngắn trước 1945. Quyển 2. Tập 1

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

5. Marriage and the Family : A Brief Introduction

Tác giả: Knox David; Schacht Caroline.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Belmont : Wadsworth Publishing Company, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

6. The Work and Family Handbook : Multi-Disciplinary Perspectives, Methods, and Approaches

Tác giả: Pitt-Catsouphes Marcie; Kossek Ellen Ernst; Sweet Stephen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Lond. : Lawrence Erlbaum Associates, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Lý luận phê bình 1975 - 2000. Quyển 5. Tập 13

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

8. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Truyện ngắn trước 1945. Quyển 2. Tập 2

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

9. Hành trình nghiên cứu điện ảnh Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật : Văn hoá Thông tin, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

10. Human development 94/95

Tác giả: Fenson Larry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Guilford : Dushkin publishing group press, 1994Nhan đề song song: Phát triển nhân loại 94/95.Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Văn hóa dân gian Việt Nam một cách tiếp cận

Tác giả: Bùi, Quang Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

12. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1945 - 1975. Quyển 1. Tập 14

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

13. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1945 - 1975. Quyển 1. Tập 12

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

14. Hiện đại hoá xã hội và sinh thái

Tác giả: Lương, Việt Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

15. Lịch sử lý luận phê bình văn học Việt Nam

Tác giả: Trịnh, Bá Đĩnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 895.92.

16. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1975 - 2000. Quyển 1. Tập 46

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

17. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Lý luận - Phê bình 1975 - 2000. Quyển 5. Tập 10

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

18. Đề tài gia đình trong "gia đình", "thoát ly", thừa tự" của Khái Hưng : LATS Ngữ văn : 62.22.34.01

Tác giả: Oh Eun Chul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1945 - 1975. Quyển 1. Tập 26

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

20. Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Tiểu thuyết 1945 - 1975. Quyển 1. Tập 20

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com