Tìm thấy 86 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sơ lược giới thiệu các dân tộc Tày-Nùng-Thái

Tác giả: Lã, Văn Lô.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1968Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Tín ngưỡng dân gian Tày Nùng

Tác giả: Nguyễn, Thị Yên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Dân tộc Xinh Mun ở Việt Nam

Tác giả: Trần Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 1999Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

Tác giả: Cầm Trọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1978Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Tín ngưỡng thờ cúng người Việt xưa và nay

Tác giả: Ngô, Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Người Chu ru ở Lâm Đồng

Tác giả: Hoàng Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam : Sách tham khảo

Tác giả: Lương, Thị Thoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.41.

8. Then tày

Tác giả: Nguyễn, Thị Yên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

9. Tục thờ thần độc cước ở một số làng ven sông biển tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Hoàng, Minh Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.0959741.

10. Cung văn và điện thần

Tác giả: Lê, Y Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.4109597.

11. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai

Tác giả: Phạm, Công Hoan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

13. Tượng gỗ Tây Nguyên

Tác giả: Đào, Huy Quyền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007Nhan đề song song: Wooden statues of Tay Nguyen.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 730.

14. Dân tộc Mông ở Việt Nam

Tác giả: Cư, Hoà Vần.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - đèo Cả - đá Bia

Tác giả: Nguyễn, Đình Chúc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

16. Quan hệ Chăm - Việt qua tín ngưỡng dân gian

Tác giả: Đàng, Năng Hòa.

Nguồn bài trích: Văn nghệ Dân tộc.-2004.-Số 9.-Tr.11.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Con số 4 trong văn hóa Việt Nam

Tác giả: Triệu, Thế Hùng.

Nguồn bài trích: Văn hóa học.-2013.-Số 1 (5).-Tr.38-42.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Thần đạo Nhật Bản và tín ngưỡng dân gian Việt Nam : những nét tương đồng và khác biệt

Tác giả: Nguyễn, Kim Lai.

Nguồn bài trích: Triết học.-2005.-Số 8.-Tr.31-40.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Khái quát tín ngưỡng dân gian Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn, Thùy Vân.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Tôn giáo.-2009.-Số 4.-Tr.59-70.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Quan Công "Hộ Pháp Già Lam" trong tín ngưỡng dân gian

Tác giả: Lý, Lược Tam.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2012.-Số 408 (Tháng 7).-Tr.29-31.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com