Tìm thấy 699 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn

Tác giả: Lê, Thế Vịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.0959755.

2. Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tầu

Tác giả: Đinh, Văn Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : NXB. Trẻ, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Hồn quê Việt, như tôi thấy

Tác giả: Nguyễn, Quang Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

4. Luật tục M'nông (Tập quán Pháp) : Customary law of the M'nong

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

5. Kin Pang Một người Thái Trắng xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Tác giả: Lương, Thị Đại.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 394.26597177.

6. Văn hóa Thái những tri thức dân gian

Tác giả: Đặng, Thị Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

7. Trên mảnh đất ngàn năm văn vật

Tác giả: Trần, Quốc Vượng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

8. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội Tuyển tập hương ước tục lệ

Tác giả: Nguyễn, Tá Nhí.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

9. Văn hóa dân gian Việt Nam một cách tiếp cận

Tác giả: Bùi, Quang Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

10. Văn học dân gian Quảng Nam

Tác giả: Nguyễn, Văn Bổn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Quang Nam : Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Nam, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

11. Những vùng văn hóa dân gian tiêu biểu ở Hiệp Hòa

Tác giả: Nguyễn, Thu Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

12. Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người JRai

Tác giả: Tô, Đông Hải. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian; Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

13. Fônclo Bahnar

Tác giả: Tô, Ngọc Thanh; Đặng, Nghiêm Vạn; Phạm, Hùng Thoan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: GiaLai - Kontum : Sở Văn hóa Thông tin GiaLai - Kontum, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

14. Văn hóa dân gian vùng Bảy Núi

Tác giả: Hoài Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.0959791.

15. Theo dòng văn hóa dân gian

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

16. Đạo Thánh ở Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

17. Những sinh hoạt văn hoá dân gian của một làng ven đô (Làng Đăm)

Tác giả: Lê, Hồng Lý; Phạm, Thị Thuỷ Chung.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

18. Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 2

Tác giả: Võ, Văn Hòe.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.09597.

19. Folklore thế giới một số công trình nghiên cứu cơ bản

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Frank Proschan. -- Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

20. Thông báo văn hóa dân gian 2003

Tác giả: -- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com