Tìm thấy 82 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Văn hóa Việt nam đa tộc người

Tác giả: Đặng, Nghiêm Vạn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

2. Người Co

Tác giả: Chu, Thái Sơn; Phạm, Văn Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Trẻ, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

3. Về văn hoá Xinh Mun

Tác giả: Trần Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Văn hóa Việt Nam một chặng đường (Thành tựu, thách thức, triển vọng)

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật : Văn hoá Thông tin, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Đặc trưng văn hoá và truyền thống cách mạng các dân tộc ở Kỳ Sơn - Nghệ An

Tác giả: Trần, Tất Chủng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Ka Tu kẻ sống đầu ngọn nước

Tác giả: Nguyễn, Hữu Thông. -- Viện Văn hóa Thông tin Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Văn hoá và lối sống - hành trang vào thế kỷ 21

Tác giả: Thanh Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1999Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Văn hoá và đời sống xã hội

Tác giả: Thanh Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 1999Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Tuyển tập tác phẩm về văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Phạm, Quang Long; Bùi, Việt Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

10. Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người

Tác giả: Nguyễn, Từ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật : Văn hoá Thông tin, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

11. Những vấn đề thời sự văn hoá

Tác giả: Huỳnh, Khái Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1998Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Bản sắc dân tộc trong văn hóa văn nghệ

Tác giả: -- Trung tâm nghiên cứu Quốc học

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Trung tâm nghiên cứu Quốc học : Văn học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

13. Tìm hiểu văn hóa dân tộc

Tác giả: Đặng, Việt Bích.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

14. Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên thực trạng và những vấn đề đặt ra

Tác giả: Trần, Văn Bính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

15. Bản sắc văn hoá dân tộc Mảng

Tác giả: Ngọc Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Người Xơ Đăng ở Việt Nam

Tác giả: -- Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Quốc gia; Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Quốc gia, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

17. Thử bàn về văn hóa : Tiếp theo số 4/2006

Tác giả: Đặng, Nghiêm Vạn.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2006.-Số 6.-Tr.6-13.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Lưu Quang Vũ và dấu ấn văn hóa dân tộc

Tác giả: Bùi, Bích Hạnh.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2006.-Số 3.-Tr.92 - 94, 97.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Hôn nhân giữa đồng bào Thượng

Tác giả: Lê Thêm.

Nguồn bài trích: Văn hóa nguyệt san.-Hà Nội : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2006, 1965.-Số 20.-Tr.318-322.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Người phụ nữ và bản sắc văn hoá dân tộc

Nguồn bài trích: Văn hóa các dân tộc.-1999.-Số 3.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com