Tìm thấy 9091 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Vai trò lịch sử dinh trấn Quảng Nam : Kỷ yếu hội thảo Tam Kỳ tháng 9 - 2002

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Quảng Nam, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

2. Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay từ góc nhìn giá trị học

Tác giả: Đỗ Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Biến đổi văn hóa ở các làng quê hiện nay

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Châm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin : Viện Văn hóa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

4. Người La Chí ở Hà Giang

Tác giả: Vũ, Tú Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Xây dựng nhà ở theo địa lý, thiên văn dịch lý

Tác giả: Trần, Văn Tam.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

6. Vai trò gia đình trong sự nghiệp xây dựng gia đình văn hóa ở Đồng Nai : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Văn hóa

Tác giả: Đỗ, Cao Thạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Văn hóa, 1997Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Văn hóa học dẫn luận

Tác giả: Phạm, Đức Dương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

8. Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn

Tác giả: Lê, Thế Vịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.0959755.

9. Nguồn gốc của văn hoá và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ)

Tác giả: S. Freud; Lương, Văn Kế.

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

10. Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội

Tác giả: Thang, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 300.

11. Phát triển cộng đồng

Tác giả: Nguyễn, Thị Oanh; Nguyễn, Thị Oanh. -- Bộ giáo dục và Đào tạo

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

12. Góp phần tìm hiểu nghìn năm văn hiến

Tác giả: Phạm, Đình Nhân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

13. Nam Bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ

Tác giả: Vũ, Văn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

14. Anthropology : Study guide and workbook to accompany anthropology

Tác giả: Haviland William A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: America : Harcourt Brace College Publishers, 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Duy Thiệu; Nguyễn, Duy Thiệu. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Nhan đề song song: Fishers communities in Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

16. Văn hóa gia đình và vai trò người phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng gia đình văn hóa (qua khảo sát ở Quảng Ninh) : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Văn hóa

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Văn hóa, 1997Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Khu di tích Lam Kinh

Tác giả: Nguyễn, Văn Hảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 910.

18. Địa bạ cổ Hà Nội huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. Tập 1

Tác giả: Phan, Huy Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 910.

19. Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Thúy Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Cảm nhận về văn hoá

Tác giả: Bùi Thiết.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com