Tìm thấy 7988 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Văn Cừ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tư pháp, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Quang Thái.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 330.

3. Engendering Development : Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice

Tác giả: The World Bank.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, D.C : The World Bank., 2001Nhan đề song song: Đề xuất phát triển : Thông qua sự công bằng giới trong quyền lợi, nguồn lực và tiếng nói.Trạng thái: Không có ĐKCB

4. 1999 Population and Housing Census: Census Monograph on Marriage, Fertility and Mortality in Vietnam: Levels, Trends and Differentials

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Statistical Publishing House, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Nếp cũ Con người Việt Nam

Tác giả: Toan Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : NXB. Trẻ, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Biến đổi văn hóa ở các làng quê hiện nay

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Châm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin : Viện Văn hóa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Quyển 2

Tác giả: Văn Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

8. Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh : Lý Thường Kiệt (Lịch sử - ngoại giao và tông giáo triều Lý)

Tác giả: Hoàng, Xuân Hãn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

9. Hợp tuyển tài liệu nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX

Tác giả: -- Viện Âm nhạc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Viện Âm nhạc, 2003Nhan đề song song: Anthology of researches, theories and critiques on the 20 th - century Vietnamese music.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

10. Lễ hội Việt Nam

Tác giả: Lê, Trung Vũ; Lê, Hồng Lý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

11. Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001 - 2006)

Tác giả: -- Khoa Lịch sử

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

12. Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội từ 15 - 17/7/1998. Tập 4

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt nam từ hướng tiếp cận liên ngành

Tác giả: -- Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam, Viện Harvard - Yenching Hoa Kỳ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 100.

14. Nếp cũ trẻ em chơi

Tác giả: Toan Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : NXB. Trẻ, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

15. Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh. -- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

16. Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Duy Thiệu; Nguyễn, Duy Thiệu. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Nhan đề song song: Fishers communities in Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

17. Quá trình hình thành và phát triển ca hát chuyên nghiệp Việt Nam

Tác giả: Trương, Ngọc Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế : NXB. Thuận Hóa, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 780.

18. Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Thúy Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Cảm nhận về văn hoá

Tác giả: Bùi Thiết.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Đền miếu Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 730.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com