Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Tập 2, Các vị thần

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.09597.

2. Nghiên cứu biểu tượng : Một số hướng tiếp cận lý thuyết

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 302.2223.

3. Chiếc áo tơi với người nông dân Việt Nam

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2003.-Số 5.-Tr.59-61.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Biểu tượng Rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa châu Á

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2014.-Số 6.-Tr.60-67Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Trào lưu mới trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Phật học.-2005.-Số 3.-Tr.64-66.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Quan điểm của các nhà nhân học về vấn đề sử dụng biểu tượng

Tác giả: Raymond Firth; Đinh Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2011.-Số 5.-Tr.65-77.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Nhà Gươl và những nghi lễ chọn đất làm nhà của người Cơ Tu

Tác giả: Đinh, Hồng Hải; Trần, Đức Sáng.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2003.-Số 139.-Tr.23-24.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Hình tượng bát bửu trong nghệ thuật trang trí người Việt

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2001.-Số 6.-Tr.17-23.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Tranh Đông Hồ xưa và nay

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Dân tộc & Thời đại.-2009.-Số 127-128.-Tr.23-25.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Quan điểm của các nhà nhân học về vấn đề sử dụng biểu tượng

Tác giả: Raymond Firth.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2013.-Số 5.-Tr.65-77.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Nhà gươl - một di sản văn hóa quý báu của người Cơ Tu

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa các Dân tộc.-2005.-Số 3.-Tr.3-5.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn nhân học biểu tượng

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Dân tộc học.-2011.-Số 5.-Tr.52-62.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Sự hồi sinh của trang phục vỏ cây

Tác giả: Howard, Michael C.

Nguồn bài trích: Văn hoá nghệ thuật.-2004.-số 9.-Tr.63-68.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Nghiên cứu mỹ thuật đang " teo di" ?

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hoá Nghệ thuật.-2005.-số 11.-Tr.74 - 77, 85.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Âm giới và biểu tượng vũ trụ luận trong tang ma của người Mường

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2013.-Số 3.-Tr.58-67.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Chuẩn hóa các thuật ngữ tộc người và tộc danh

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Tạp chí Tia sáng. - 2016. - Số 05Kiểu tài liệu: article Bài trích; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Vai trò của nhân học đối với xã hội hiện nay

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Nguồn bài trích: Tạp chí Tia sáng. - 2016. - Số 05Kiểu tài liệu: article Bài trích; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam - Các con vật linh/ . T. 3

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới. 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Huế .

19. Nghiên cứu biểu tượng một số hướng tiếp cận lý thuyết

Tác giả: Đinh, Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thế giới. 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Huế .

20. Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu truyền thống và hiện đại

Tác giả: Trương, Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. H. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Huế .

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com