Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Văn hóa dân gian Mường - một góc nhìn

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

2. Làng Mường ở Hòa Bình

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

3. Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

4. Nghề dệt cổ truyền của người Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 746.09597.

5. Tục cúng sao giải hạn của người Mường ở Hòa Bình

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thời đại, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Ứng xử văn hóa của người Mường thể hiện trên các công năng của ngôi nhà sàn

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2012.-Số 3.-Tr.65-70.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Lệ Mường xưa về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thiên nhiên

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Dân tộc & Thời đại.-2008.-Số 122.-Tr.4-6.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

9. Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

10. Trò chơi và đồ chơi dân gian Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 790.

11. Mối liên hệ giữa túi Khót, Mo Mường và nền văn minh thời dựng nước

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2009.-Số 343(Tháng 11).-Tr.23-25; tr30.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Tục làm Chay đất của người Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2008.-Số 1.-Tr.9-15.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Tết Nguyên đán với đồng bào Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Dân tộc & Thời đại.-2009.-Số 127-128.-Tr.6-7.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Đố lá - trò chơi dân gian độc đáo, hữu ích của trẻ em Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Văn hóa các Dân tộc.-2005.-Số 6.-Tr.6.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Vai trò của Vỏ Rảc (Vó nước) trong đời sống người Mường ở Hòa Bình

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2012.-Số 2.-Tr.45 - 49, 62.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Trồng bông - dệt vải, nghề truyền thống của người Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2005.-Số 2.-Tr.93 - 96, 92.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Con trâu trong đời sống văn hóa người Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2009.-Số 1.-Tr.18-21.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Lễ "Kéo si" trong truyền thống Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Dân tộc & Thời đại.-2007.-Số 101.-Tr.2-3; tr16.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Một số tri thức dân gian trong ứng xử với nước của người Mường

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Văn hóa dân gian.-2009.-Số 3.-Tr.72-80.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Trừ đá rò – bộ lịch cổ - công cụ nhận biết thế giới của người Mường xưa

Tác giả: Bùi, Huy Vọng.

Nguồn bài trích: Nguồn sáng Dân gian.-2005.-Số 3.-Tr. 67-71Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com