Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Xây dựng nhân cách văn hóa những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh; Nguyễn, Chí Bền; Từ, Thị Loan; Vũ, Anh Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (4). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

2. Xây dựng nhân cách văn hóa - những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

3. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa - cơ hội, thách thức mới

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2009.-Số 3.-Tr.3-5.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch giữ hồn cho đất nước giữ hồn cho dân tộc : Diễn đàn văn hóa nghệ thuật

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Văn hoá Nghệ thuật.-2009.-Số 297.-Tr.3-8.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Ả Đào Việt Nam và Geisha Nhật Bản

Tác giả: Nguyền, Hoàng Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Đông Bắc Á.-2012.-Số 1.-Tr.65-73.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Xứng đáng là trung tâm văn học nghệ thuật khu vực miền Trung (tiếp theo)

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2008.-Số 285.-Tr.3-5.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Xứng đáng là trung tâm văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Văn hóa Nghệ thuật.-2008.-Số 285.-Tr.3-5.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Phát huy lợi thế, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lên tầm cao mới

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh.

Nguồn bài trích: Di sản Văn hóa.-2010.-Số 1.-Tr.3-9.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh; Nguyễn Chí Bền; Nguyễn Thị Hiền; Từ Thị Loan; Vũ Anh Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 303.37209597.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lối sống của con người Việt Nam hiện nay

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh; Nguyễn Chí Bền; Nguyễn Thị Hiền; Từ Thị Loan; Dương Nghiệp Chí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.09597.

11. Xây dựng nhân cách văn hóa những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam

Tác giả: Hoàng, Tuấn Anh- Nguyễn, Chí Bền- Từ, Thị Loan- Vũ, Anh Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Văn hóa Thông tin. 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Huế .

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com