Tìm thấy 89 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh. -- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

2. Luật tục M'nông (Tập quán Pháp) : Customary law of the M'nong

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Luật tục Thái ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Cầm Trọng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2003Nhan đề song song: Customary law of the Thai in Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

4. Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin xuất bản : Viện Văn hóa, 2007Nhan đề song song: Toward on folk beliefs and traditional festivals.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Folklore thế giới một số công trình nghiên cứu cơ bản

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Frank Proschan. -- Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Thông báo văn hóa dân gian 2003

Tác giả: -- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

7. Folklore thế giới một sốthuật ngữ đương đại

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Frank Proschan. -- Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

8. Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

9. Gia phong xứ Nghệ trong bối cảnh đất nước đổi mới : Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tác giả: Phạm, Đức Dương; Ngô, Đức Thịnh; Nguyễn, Bá Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Vinh : NXB. Nghệ An, 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.09597.

11. Đạo Mẫu ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. Giá trị và tính đa dạng của Folklore Châu Á trong quá trình hội nhập

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

13. Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

14. Thông báo văn hóa dân gian 2001

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Ngô, Đức Thịnh; Nguyễn, Xuân Kính; Vỡ, Quang Trọng. -- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

15. Đạo mẫu Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tôn giáo, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

16. Luật tục Êđê

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Chu, Thái Sơn; Chu, Thái Sơn; Ngô, Đức Thịnh; Nguyễn, Hữu Thấu; Nguyễn, Hữu Thấu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

17. Folklore thế giới một số công trình nghiên cứu cơ bản

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Frank Proschan. -- Viện Nghiên cứu Văn hóa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (4). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

18. Văn hóa văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

19. Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh; Phan, Đăng Nhật.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000Nhan đề song song: Customary law and rural development in Vietnam today.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

20. Lên đồng hành trình của thần linh và thân phận

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 200.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com