Tìm thấy 38 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Theo dòng văn hóa dân gian

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

2. Cọp trong văn hóa dân gian

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

3. Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

4. Phương pháp cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Tác giả: Mạnh, Dục Quần; Nguyễn, Thành Lợi; Trần, Thị Quỳnh; Từ, Tụ Như.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Tín ngưỡng dân gian những góc nhìn

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thời đại, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

6. Địa danh Côn Đảo

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2013.-Số 431 (Tháng 7).-Tr.VIII, 23 - 23.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Thờ cá Voi ở thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn, Thành Lợi.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Đông Nam Á.-2003.-Số 6.-Tr.52-57.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Tuyến đường Tháp Chàm - Đà Lạt

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2010.-Số 367.-Tr.19-22.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Về một số địa danh gốc Chăm

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2012.-Số 409 (Tháng 8).-Tr.38-39.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Nam Bộ

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.41095977.

11. Văn hóa dân gian - những công trình của hội viên. Quyển 2

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

12. Những trầm tích văn hóa qua nghiên cứu địa danh

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Thời đại, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

13. Tục thờ thủy thần của cư dân sông nước Tây Nam Bộ

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Dân tộc & Thời đại.-2014.-Số 173.-Tr.39-44Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Bài ca về các cửa biển

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-Hà Nội : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2011.-Số 383.-Tr.32-33.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Tín ngưỡng thờ Đại Càn ở Nam Bộ

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Tôn giáo.-2010.-Số 11.-Tr.31-41.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Biên soạn địa chí ở các tỉnh phía Nam từ sau năm 1975

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu Lịch sử.-2006.-Số 7.-Tr.62-68.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Hải đảo ở vùng biển Tây Nam

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2011.-Số 375.-Tr.16, 38, 39.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Tục thờ cá Ông ở ven biển Nam Trung Bộ

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Văn hóa Dân gian.-2006.-Số 4.-Tr.52-60.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Tục thờ cá Ông ở Khánh Hòa

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2002.-Số 122.-Tr.73-74.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Địa danh Thủ Dầu Một

Tác giả: Nguyễn, Thanh Lợi.

Nguồn bài trích: Xưa & Nay.-2009.-Số 339(Tháng 9).-Tr.22-24.Kiểu tài liệu: article Bài trích Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com