Tìm thấy 1309 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đuống của người Mường ở Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Kiều, Trung Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

2. Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận và những thành tựu bước đầu

Tác giả: Tương Lai. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 301.

3. Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi

Tác giả: Trần, Nguyễn Khánh Phong.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 800.

4. Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Quyển 2

Tác giả: Văn Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.

5. Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn

Tác giả: Lê, Thế Vịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.0959755.

6. Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh : Lý Thường Kiệt (Lịch sử - ngoại giao và tông giáo triều Lý)

Tác giả: Hoàng, Xuân Hãn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

7. Gia đình nông thôn và vấn đề chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Tác giả: Trịnh, Hoà Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1998Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Tháp bà Thiên Yana - hành trình của một nữ thần

Tác giả: Ngô, Văn Doanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

9. Kho tàng sử thi Tây Nguyên. Sử thi Ba Na. Giờ hao jrang

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

10. Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt Nam

Tác giả: Ngô, Đức Thịnh. -- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

11. Nam Bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ

Tác giả: Vũ, Văn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

12. Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Duy Thiệu; Nguyễn, Duy Thiệu. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Nhan đề song song: Fishers communities in Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

13. Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Thúy Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Ảnh hưởng của Internet đối với thanh niên Hà nội

Tác giả: Bùi, Hoài Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006Nhan đề song song: The effects of Internet on Youth in Hanoi.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

15. Sơ lược giới thiệu các dân tộc Tày-Nùng-Thái

Tác giả: Lã, Văn Lô.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 1968Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt. Quyển 3

Tác giả: Trần, Thị An.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.809597.

17. Lịch sử Việt Nam : 1965 - 1975

Tác giả: Cao, Văn Lượng. -- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia Viện Sử học

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội .

18. Tục tắt đèn đêm hội Giã La : Tìm hiểu truyền thống văn hóa làng một số địa phương tiêu biểu ở Hà Tây

Tác giả: Yên Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

19. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục. Quyển 1

Tác giả: Trần, Thị An.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (3). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.809597.

20. Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam

Tác giả: Bùi, Quang Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com