Tìm thấy 964 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay từ góc nhìn giá trị học

Tác giả: Đỗ Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Biến đổi văn hóa ở các làng quê hiện nay

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Châm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin : Viện Văn hóa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

3. Nhân học hình ảnh

Tác giả: Trần, Văn Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010Nhan đề song song: Visual anthropology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 301.

4. Xây dựng nhà ở theo địa lý, thiên văn dịch lý

Tác giả: Trần, Văn Tam.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

5. Văn hóa học dẫn luận

Tác giả: Phạm, Đức Dương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

6. Thành ngữ, tục ngữ ca dao dân tộc Tày

Tác giả: Hoàng Quyết.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 398.2.

7. Lễ hội Việt Nam

Tác giả: Lê, Trung Vũ; Lê, Hồng Lý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

8. Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3

Tác giả: Võ, Văn Hòe.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

9. Ca trù cổ đạm : Kỷ yếu hội thảo

Tác giả: -- Sở Văn hoá Thông tin HàTĩnh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở Văn hoá Thông tin Hà Tĩnh, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 780.

10. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên : Ảnh tư liệu lưu trữ tại Pháp

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2009Nhan đề song song: Gong music in the Central Highlands of Vietnam : Photographies des archives Francaises ; La musicque de gongs sur les Hauts Plateaux du Vietnam : Photographies des archives Francaises .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 780.

11. Bách khoa thư Hà Nội. Tập 16, Tín ngưỡng tôn giáo

Tác giả: Nguyễn, Huy Hinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin : Viện Nghiên cứu và phổ biến kiến thức Bách Khoa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 390.

12. Góp phần tìm hiểu nghìn năm văn hiến

Tác giả: Phạm, Đình Nhân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

13. Khu di tích Lam Kinh

Tác giả: Nguyễn, Văn Hảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 910.

14. Cảm nhận về văn hoá

Tác giả: Bùi Thiết.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Lịch sử triết học

Tác giả: Runes, Dagobert D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 100.

16. Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay - Từ góc nhìn giá trị học

Tác giả: Đỗ Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

17. Di tích danh thắng Vĩnh Phúc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

18. Phân tâm học và văn hóa tâm linh

Tác giả: E. Fromm; C. Jung; R. Assagioli; S. Freud; Đỗ, Lai Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 306.

19. Ngôi nhà truyền thống người H'mông xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tác giả: Đoàn, Trúc Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 730.

20. Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ

Tác giả: Vũ, Thị Minh Hương; Philippe Papin; Nguyễn, Văn Huyên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Cục Lưu trữ Nhà nước : Văn hoá Thông tin : Viện Viện Đông Bác Cổ, 2000Nhan đề song song: Répertoire des toponymes et des archives villageoises du Bắc - Kỳ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (1). Kho tài liệu: Phân viện Hà Nội 900.

THƯ VIỆN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Ðiện thọai: (84-4) 35111095 (405 hoặc 407)
Email: thuvienvicas@gmail.com