000 00846nam a22002177a 4500
005 20160721165709.0
008 140415s2013 xxu|||||||||||||||||vie||
041 _avie
040 _aVICAS
_bvie
_eAACR2
082 _a390
245 0 _aTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại :
_bNghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam
260 _aHà Nội :
_bVăn hóa Thông tin,
_c2013.
300 _a1260 tr. ;
_c24 cm.
650 _aTín ngưỡng
653 _aHùng Vương
653 _aThờ cúng Hùng Vương
653 _aThờ cúng tổ tiên
900 _aID: 20969b15-340f-4e0b-b637-9bd6cf2bd5bc
_bAutoID: 4526
_cMFN: NULL
901 _aNgày sửa: 15/04/2014 13:59
_bNgười nhập: Nguyễn Thị Hải_18_2014
_cNgày nhập: 15/04/2014 13:59
942 _cBK
999 _c684
_d684