Các đơn vị
Phòng Hành chính, Tổng hợp

PGS. TS Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Q. Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tường

Thạc sĩ
Phó Chánh Văn phòng
Chi tiết

Cử nhân Võ Thị Thu Hà

Cử nhân
Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng
Chi tiết
Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Tiến sĩ Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết
Ban Nghiên cứu Văn hóa

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy

PGS.TS
Trưởng Ban Nghiên cứu Văn hóa
Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiến sĩ
Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Văn hóa
Chi tiết
Ban Nghiên cứu Nghệ thuật

Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu

Tiến sĩ
Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Nghệ thuật
Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Phó Trưởng ban Nghiên cứu Nghệ thuật
Chi tiết
Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa

Tiến Sĩ Vũ Diệu Trung

Tiến Sĩ
Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa, Viện VHNTQGVN.
Chi tiết
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại

Thạc Sĩ Nguyễn Minh Tiệp

Thạc Sĩ
Giám Đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa
Chi tiết

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

Tiến sĩ
Phó trưởng phòng KH&HTQT, Phụ trách Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại (VICAS Art Studio)
Chi tiết
Trung tâm Thông tin, Thư viện

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Phượng

Tiến Sĩ
Trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa gia đình (cũ), Phụ trách Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết

Thạc sĩ Phạm Thị Dung

Thạc sĩ
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết
Tạp chí Văn hóa học

Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Lan

Tiến sĩ
Phó tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Văn hóa học
Chi tiết