Về việc thông tin tuyên truyền việc sử dụng, khai thác Bộ Pháp điển điện tử

Ngày đăng: 26/09/2022
Mặc định Cỡ chữ
Số/ký hiệu 3615/BVHTTDL - PC
Ngày ban hành 22/09/2022
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản Công văn
Người ký Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế - Ngô Thị Ngọc Oanh
Nội dung:

1. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền giới thiệu và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân đối tượng chịu sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử như một công cụ thuận tiện để giải quyết công việc, tra cứu và áp dụng pháp luật.

2. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử và cách sử dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx, đồng thời tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/.

Trong quá trình khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử, mọi thông tin và vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế, chi tiết liên hệ chuyên viên chính Đoàn Thu Huyền; SĐT: 0942557074) để được hướng dẫn, xử lý./.

Các văn bản khác

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Luật Điện ảnh
 • Số/ký hiệu: Luật số: 05/2022/QH15
 • Ngày ban hành: 15/06/2022
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Người ký: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 • Loại văn bản:
 • Tệp đính kèm: 05.pdf
Quyết định: Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
 • Số/ký hiệu: 224/QÐ-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 28/01/2022
 • Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Người ký: Đoàn Văn Việt
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Tệp đính kèm: qd224.bvhttdl.banhanhungxu.pdf
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
 • Số/ký hiệu: 1909/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/11/2021
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
 • Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Tệp đính kèm: 1909.signed_01.pdf