Sách hàng năm

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Năm xuất bản: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

“Ở Việt Nam, trong các tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị thế đặc biệt, và có sức sống bền bỉ trong tâm thức dân gian. Hàng năm, người dân Việt, cả trong nước lẫn ngoài nước nhắc nhở lẫn nhau:

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Trên lát cắt đương đại, ngày giỗ Tổ là ngày mà người dân Việt tưởng niệm Hùng Vương (…).

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một di sản văn hóa phi vật thể rất đặc biệt của Việt Nam, tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm lịch sử, được cộng đồng người dân Việt ở Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung coi như một phần bản sắc của mình, để bảo tồn và phát huy. Đó là sáng tạo văn hóa tuyệt vời, mang tầm vóc nhân loại của biết bao nhiêu thế hệ, bởi họ luôn coi 18 đời Hùng Vương như một vị thánh vương, một vị thủy tổ của cộng đồng dân tộc, quốc gia, một chỗ dựa tâm linh chắc chắn cùng trường tồn với đất trời này, sông núi này, không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai”.