Sách hàng năm

Nghiên cứu văn hóa - Lý thuyết và thực hành

Năm xuất bản: 2011
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

LỜI NÓI ĐẦU

PGS.TS. Chris Barker là giảng viên, nhà nghiên cứu về truyền thông và văn hóa tại khoa Nghệ thuật,Đại học Wollongong, Australia. Các công trình nghiên cứu của ông về truyền thống nghiên cứu văn hóa, toàn cầu hóa của truyền hình, lý thuyết văn hóa, bản sắc, giới tính và tình cảm, đặc biệt là khái niệm hạnh phúc. Ông còn quan tâm đến việc phát triển sự pha trộn của những mối quan tâm lý thuyết, thực hành nghiên cứu tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc.

Bản dịch sách Nghiên cứu Văn hóa: Lý thuyết và thực hành của Chris Barker là bản dịch được các dịch giả dựa vào bản tái bản lần thứ ba năm 2008 (bản in lần đầu năm 2000, tái bản lần thứ hai năm 2003). Đây là một cuốn sách đứng đầu bảng những sách như là sách công cụ hướng dẫn sinh viên và nghiên cứu sinh. Nó được đánh giá là một giáo trình tốt nhất đến nay viết về nghiên cứu văn hóa, bởi cuốn sách là một sự tổng quan về các khái niệm, phương pháp, chủ đề, tài liệu nghiên cứu văn hóa. Cuốn sách được viết rất công phu, rành mạch, đầy đủ và thông tin đáng tin cậy, cung cấp cho người đọc những quan điểm hữu ích về lĩnh vực nghiên cứu văn hóa.

Mong muốn của chúng tôi là cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu văn hóa, các nghiên cứu sinh, các học viên theo đuổi khoa Văn hóa học, nhưng không vì cầu toàn mong mỏi có một bản dịch tiếng Việt hoàn hảo, mà chậm ra mắt bạn đọc cuốn sách quí giá này. Có thể, bản dịch còn điểm này, điểm khác chưa được bạn đọc hài lòng, nên chúng tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo chân thành của các bậc thức giả, các vị am tường, để lần tái bản sau, bản dịch sẽ tốt hơn.
 

PGS. TS. Nguyễn Chí Bền

Viện sĩ/Giáo sư danh dự của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Vân Nam (Trung Quốc).
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.
Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nhiệm kỳ 2010-2014.
Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.